Om oss

Förening På ingång är en ungdomsförening med fokus på vad som händer efter skolan och på meningsfulla fritidsaktiviteter för nyanlända ungdomar som önskar nya kontakter, nätverk och gemenskap. Framför allt handlar På ingång om ökade möjligheter att prova på nya saker, prata svenska, lära känna samhället och träffa nya vänner med olika bakgrunder.

Under hösten 2015 ger vi ut vårt första kuponghäfte. Dessa häften kommer vid terminsstart i slutet av augusti att delas ut till eleverna på Språkintroduktionsprogrammet. Med hjälp av häftet kan sedan ungdomarna gratis prova på aktiviteter samt gå gratis på en aktivitet under en hel termin. För att visa den mångfald av aktiviteter som redan finns samarbetar vi med andra föreningar och organisationer i Växjö. Det här är ett nytt sätt att arbeta med frågan och modellen som arbetas fram sprids sedan vidare till andra kommuner.

Historien om På ingång

På ingång är ett av många initiativ från Nätverket SIP som arbetar med ungt engagemang, entreprenörskap, utbildning, och internationella projekt. På ingång startades som ett projekt inom Projektor ideell förening (en del av Nätverket SIP) med målet att erbjuda meningsfulla prova-på-aktiviteter till nyanlända gymnasieungdomar i Växjö – hos föreningar och organisationer där de sedan kan fortsätta med sin hobby och träffa nya vänner, prata svenska och delta i verksamheten.

På Nätverket SIP har idén till projektet vuxit fram under arbetet med olika sommargrupper och efter-skolan-aktiviteter. På ingång skapades som ett projekt av Projektor ideell förening och genomfördes i samarbete med gymnasieförvaltningen inom Växjö kommun. Projektet finansierades av Allmänna arvsfonden och pågår mellan 2013–2015. Under 2014 skapades Förening På ingång som fortsätter verksamheten efter finansieringens slut.

       This is just here to make a nice space.